Notícies recents

9/17/2020

El Govern segueix negant la pròrroga generalitzada dels Ertes de força major

De moment, ha proposat a la Taula Tripartita que negocia la continuïtat dels expedients temporals de treball que continuïn com força major aquelles empreses que estiguin vinculades al turisme, segons expliquen fonts de la patronal. Aquestes mateixes fonts apunten que es podrien quedar fora empreses del transport d’autobusos o aerolínies que no siguin necessàriament turístiques. Igualment, assenyalen que dels 800.00 treballadors que actualment estan avui en Erte, la futura pròrroga, segons la proposta del Govern, podria beneficiar a uns 120.000.

9/15/2020

La constitució d'empreses va augmentar a Espanya durant l'agost un 8,4%

La constitució d’empreses va augmentar a Espanya durant l’agost un 8,4% respecte al mateix mes de 2019, fins les 5.863 altes, segons l’ultima estadística del Registre Mercantil, publicada pel Col·legi de Registradors. Es produeix així una pujada interanual en la creació d’empreses després d’una sèrie de cinc mesos consecutius de caigudes donada la declaració de l’estat d’alarma per el coronavirus. Relatiu a les operacions d’ampliació de capital, baixen a onze regions. En termes de volum, es manté la recuperació iniciada al juny, amb una caiguda de l’11,1 % a l’agost respecte al mateix període de l’any anterior. 

9/10/2020

Els treballadors no es poden negar a un ERTE per que l'empresa no faciliti la modalitat de teletreball.

La decisió de la AN declara que la decisió empresarial està justificada i es proporcional. Conclou que l’ERTE adoptat per la companyia era l’única solució raonable per a superar la crisi per Covid-19. En la seva opinió, el teletreball és una mesura adequada per a frenar l’expansió del virus, però no per ajustar el volum de la mà d’obra durant aquest període a les necessitats productives. “Resulta fora de lògica suposar que la situació de crisi patronal que pugui implicar un excedent de plantilla desaparegui per el fet que el serveis es facin en règim de teletreball”, sentencia. 

9/8/2020

Els autònoms societaris tindran dret a sol·licitar la bonificació de quotes de la tarifa plana.

La Seguretat Social reconeix el canvi de criteri en una nota emesa des de l’àrea d’impugnacions de la subdirecció general d’ordenació i impugnacions de la pròpia tresoreria General de la Seguretat Social. Al document 252/2020-1.1 es recorda les diferents sentències que es pronunciaven en contra del criteri inicial de denegar la tarifa plana a aquest tipus d’autònoms. Tres sentències del Tribunal Suprem han estat necessàries per a que la Seguretat Social canviï de criteri. En conseqüència, reconeix que procedirà estimar els recursos que es formulin sobre la qüestió. Obre la porta a revisions de sol·licituds denegades amb anterioritat. Els interessats podran revisar resolucions en ferm.

9/2/2020

El Govern suavitza la seva posició sobre la pròrroga dels Ertes i la negociació del teletreball.

Per un costat, treballar un sol dia a la setmana (el 20% de la jornada laboral) no serà suficient per a que es consideri teletreball i, per tant, les empreses no tindran que abonar els costos. Per altre costat, també s’ha optat per reduir el període transitori per a que s’adaptin les empreses que actualment fan teletreball. En Ertes s’ha d’esperar a veure quina és la posició que presenta el Govern als líders de les patronals i sindicats aquest divendres, però les sensacions són bones segons va mostrar el secretari general d’UGT.

8/31/2020

Els dubtes sobre la tornada a l'escola poden convertir-se en una nova font de litigis entre empresaris i treballadors amb teletreball.

Així ho veuen els laboralistes consultats, que preveuen que la incertesa sobre l’obertura de les aules empenyerà a molts treballadors a sol·licitar continuar fent teletreball. I, en molts casos, les empreses es veuran forçades a concedir-ho inclús en contra de la seva voluntat. 
Per evitar que es dispari la conflictivitat, recomanen anticipar-se i començar a negociar. S’aconsella a les empreses que facin un protocol de teletreball amb pautes objectives per a valorar quan es concedeix i quan no. Si a més, aquest pla està pactat amb el comité d’empresa, aquest será valorat per els jutges. 

8/20/2020

Un mes els queda als autònoms i pimes per a evitar el pagament d'interessos.

En cas d’acolliment als aplaçaments impositius del primer trimestre d’aquest any, aplicats pel Govern entre les mesures per a salvar les dificultats creades pel confinament durant l’estat d’alarma. Segons les dades fetes publiques per Hisenda, es van beneficiar d’aquesta mesura extraordinària prop de 638.652 autònoms i pimes, donant com a resultat un import total que supera els 3.031 milions d’euros. La data a partir de la que es començaran a pagar interessos és el 20 de setembre, tot i que el pagament d’impostos continuarà en període executiu fins el pròxim 20 de novembre. 

8/19/2020

Es consideren discriminatoris per raons de sexe les clàusules d'un sistema d'incentius.

Es consideren discriminatoris per raons de sexe les clàusules d'un sistema d'incentius que minoren la consecució dels mateixos per no computar com temps treballat el corresponents a gaudir dels permisos retribuïts per lactància; per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti de repòs domiciliari, de parents fins al segon grau o afinitat; per la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part. Així ho considera l’Audiència Nacional en sentència del 27 d’Abril de 2020, on s’afegeix també com a discriminatòries les clàusules que ignoren l’assistència a sessions informatives i preparació o realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, en els casos d’adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment: el naixement d’un fill; l’acompanyament de fills menors de 15 anys a urgències mèdiques no previsibles en hores coincidents amb l’horari de treball.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.